Det stora inlägget om självkänsla

I ett samhälle där vi ständigt matas av uttalanden som att "allting är möjligt om du tror på dig själv" har självkänsla kommit att bli ett vida känt och välanvänt begrepp. Det finns olika typer av självkänsla (vilket jag kommer att återkomma till framöver), men jag tänker att vi börjar med att koncentrera oss på grundläggande fakta och forskning om global självkänsla vilken är den typ som vanligen åsyftas när man talar om en persons inställning till sitt eget värde som person. Grabba kaffemuggen eller godispåsen så kör vi!Vad är självkänsla?


Självkänsla avser en persons övergripande känsla av sitt eget värde. Kortfattat kan självkänsla alltså beskrivas som en gynnsam eller ogynnsam inställning till jaget och som ett slags mått på hur mycket en person värderar, godkänner, respekterar och uppskattar sig själv. Självkänsla anses inte vara ett statiskt tillstånd utan är någonting som kan förändras under livets gång och/eller påverkas av både yttre och inre faktorer. *

* Viktigt att notera är dock att självkänsla i grunden är ett komplext konstrukt som egentligen är mer komplicerat än vad som framställs i förenklade beskrivningar som min egen här ovan.


Självkänsla vs. Självförtroende


Inte alldeles sällan möts jag av uttalanden där det står klart och tydligt att begreppen självkänsla och självförtroende har blandats ihop. En tumregel att gå efter för att komma ihåg skillnaden är att lyssna på namnen – KÄNSLA vs. FÖRTROENDE.

Medan självkänsla handlar om känslan du har för dig själv och ditt eget värde handlar självförtroende om förtroendet du har för dig själv och din förmåga att hantera utmaningar, lösa problem och prestera. Då självkänsla och självförtroende är två skilda saker är det fullt möjligt att inneha en låg självkänsla och ett högt självförtroende och tvärtom.


Ett konkret exempel som jag tycker tydliggör skillnaden på ett bra sätt är följande:

Föreställ dig att du ska gå på en arbetsintervju. Du vet att du har rätt kompetens och litar på att du kommer att göra ett gott intryck och en bra prestation. Du har således ett gott självförtroende för gällande situation. Föreställ dig därefter att intervjun går katastrofalt och att du lämnar rummet med en stark övertygelse om att du absolut inte kommer att få jobbet. En god självkänsla kommer i den situationen resultera i att du förklarar misslyckandet med att du helt enkelt inte var rätt för jobbet eller hade en dålig dag medan en dålig självkänsla istället kommer resultera i att du söker förklaringar till misslyckandet inifrån och beskyller dig själv som person.Vad kännetecknar en hög vs. låg självkänsla?


En stark självkänsla är starkt korrelerat med tillfredsställelse och välmående, verkar som en positiv resurs vid hantering av stressfulla händelser och har ett stort inflytande över såväl kognition som prestation. Hur en låg vs hög självkänsla uttrycker sig skiljer sig givetvis åt från individ till individ men det finns ett par tecken och beteenden som är vanliga.


Vanliga tecken på en god självkänsla är att du:

 • .. anser dig vara jämlik med och lika mycket värd som andra.
 • .. är medveten om ditt eget värde och lever ditt liv med detta som grund.
 • .. är mindre kritisk både mot dig själv och andra.
 • .. umgås och kommunicerar med andra utan att vara rädd för att uttrycka känslor och åsikter.
 • .. har lätt för att ta emot kritik utan att ta det personligt då du är trygg i att ditt värde som person inte påverkas av andras åsikter.
 • .. fattar dina egna beslut och har tilltro till dessa.
 • .. har lätt för att möta och hantera problem som uppstår.
 • .. ser motgångar och misstag som lärdomar och därför inte räds att utmana dig och ta risker.
 • .. har sunda och hälsosamma relationer.


Om du har en låg självkänsla är det vanligt att du:

 • .. jämför dig med andra och sätter dig själv i andra rummet.
 • .. känner ett behov av att behaga andra och har svårt att säga nej.
 • .. har en känsla av att dina åsikter inte betyder någonting.
 • .. är väldigt känslig för och påverkas av vad andra tycker och säger.
 • .. anpassar dina åsikter och känslouttryck efter sammanhang och umgänge.
 • .. undviker att ta risker och utsätta dig för nya saker.
 • .. uppmärksammar och fokuserar på dina svagheter snarare än dina styrkor.
 • .. tvivlar på vem du är och/eller känner självhat.
 • .. tvivlar på dina egna beslut och att det du gör är tillräckligt bra.
 • .. anser dig och dina behov vara mindre värda än andras.Konsekvenser av en låg självkänsla


Låg självkänsla är förenat med en mängd negativa hälsoresultat och beteenden som i längden kan bli skadliga för individen. Många forskninsgstudier har undersökt detta och ett axplock av vad de kommit fram till är följande:


# Forskning har funnit samband mellan låg självkänsla och depression, ångestliknande tillstånd, självmord och ätstörningar.

# Att ha en låg självkänsla resulterar ofta i att man finner sig själv i ohälsosamma relationer eller olika typer av missbruk då man är beroende av bekräftelse utifrån.

# Personer med en låg självkänsla fastnar också lättare i destruktiva relationer då man inte har lika lätt att identifiera manipulation och inse sitt eget värde.

# Det finns studier vars resultat visar att personer som har en låg självkänsla lider mer av och har svårare att hantera stress än personer som har en god självkänsla.

# Att ha en låg självkänsla bidrar till att man löper större risk att inte nå sin fulla potential och/eller fastna på arbeten eller utbildningar som man egentligen inte trivs med då man tvivlar på sin egen förmåga och/eller anpassar sig efter andras åsikter snarare än sina egna.Vad kan jag göra för att förbättra min självkänsla?


Söka hjälp hos en psykolog eller samtalsterapeut.

Mitt första tips när det gäller psykiska åkommor oavsett sort kommer alltid vara att söka hjälp hos någon som är utbildad. Det finns flertalet forskningsstudier som har visat att terapi kan bidra till förbättrad och ökad självkänsla.

Lära känna dig själv.

Med hänsyn till att vi är i ständig förändring är detta med all sannolikhet en livslångt pågående process, men att utforska dig själv och identifiera styrkor och svagheter, vad du tycker om och inte tycker om och vad just du har för behov, åsikter och känslor är steg 1 i att bli vän med och acceptera dig själv.

Sluta jämföra dig med andra.

Att den enda personen du ska jämföra dig med är dig själv är en klyscha som ofta slängs med, men som trots det är 100% sann. Vi har alla helt olika utgångslägen, personligheter och livssituationer så att jämföra dig med andra kommer enbart göra en redan dålig självkänsla ännu sämre.

Sätta realistiska mål.

Att sätta realistiska mål som du har möjlighet att nå kommer att skapa en känsla av att du faktiskt är kapabel till att genomföra det du önskar. Att sätta alldeles för höga mål som du med all sannolikhet kommer att misslyckas med alternativt inte kommer att nå förrän om väldigt lång tid kommer bara att bidra med en känsla av misslyckande. Missförstå inte heller innebörden av att ha mål. Jag har noterat att många idag enbart tänker på karriär och framgång när man talar om livsmål, men ett realistiskt mål kan lika gärna handla om att du ska använda tandtråd varje dag, sluta dricka kaffe eller vara snäll mot andra.

Sänka förväntningarna.

Att ständigt sträva efter perfektion kommer få dig att känna dig misslyckad då ingen eller inget kan vara helt perfekt. Ett sätt att börja på kan vara att se dig omkring och betrakta de människor du har i din närhet. Har du samma förväntningar på dem som du har på dig själv? Förmodligen inte, så börja där. Tala till dig själv som du talar till en nära vän och låt aldrig de förväntningar du har på dig själv överstiga förväntningarna du har på andra.

Uppmärksamma dina personliga framgångar.

I en tid präglad av karriärshets och personlig utveckling är det lätt att hamna i negativa tankar och inbilla sig att alla andra gör och är så mycket mer än en själv. Ett bra sätt för att komma till bukt med sådana tankar och få ett mer realistiskt perspektiv på vad man faktiskt har åstadkommit är att skriva ned sina personliga framgångar. När man aktivt tänker på och listar någonting är det mycket enklare att se sådant som man annars viftar bort. I mitt fall skulle sådant som att jag har en lägenhet, en bil, en utbildning och en sambo kunna platsa, men även mer subtila saker som att jag har utvecklat min sociala kompetens och skapat nya relationer. Om man ständigt fokuserar på slutdestinationen och inte ser vad den pågående resan faktiskt ger och har givit är det inte konstigt att man utvecklar en felaktig och negativ känsla om sig själv.

Gillar

Kommentarer

Kamilla
Kamilla,
Snyggt upplägg och viktiga tanakr och info. Det är verkligen stor skillnad på självkänsla och förtroende. Många tror att de hänger samman men en person med största självförtorende kan ha den sämsta självkänslan.
kamillaskamera.com/
charlottelinden
charlottelinden,
Tusen tack! ❤️ Ja, men precis. Har märkt att det är väldigt vanligt att folk tror att självkänsla och självförtroende är samma sak/prompt måste hänga ihop, men som du säger är det ju inte så.
nouw.com/charlottelinden
Elina
Elina,
Superbra inlägg med bra information 🤗
detkaosvikallarvardag.com
charlottelinden
charlottelinden,
Tusen tack! ❤️
nouw.com/charlottelinden
IP: 82.99.3.229